Vrchní Konec 395

696 05 Milotice

info@drevostavbymilotice.cz

+420 603 506 081

Druhy dřevostaveb

Druhy našich dřevostaveb

1. Sloupkové (rámové) konstrukce

Sloupkové konstrukce se už dávna staví v USA, v Kanadě a ve Skandinávských zemích. V zámoří se staví tímto systémem až 90% všech volně stojících domů.

Nosná konstrukce sloupkových staveb sestává z tyčové nosné kostry z řeziva a z pláště stabilizujícího nosnou kostru. Tyčová nosná kostra přitom přenáší zatížení ze střechy a mezipatrových stropů, zatímco pláště z desek přenášejí vodorovné zatížení, které vznikají účinkem větru a výztužných sil.

Využíváme dva způsoby výstavby:
  • Výroba panelů ve výrobní hale – prefabrikované panely urychlují čas výstavby domu
  • Montáž kostry domu na stavbě – pro špatnou dostupnost zvedacího jeřábu

Podle využití budovy či na přání stavebníka se navrhují různé skladby konstrukcí. Zde uvádíme námi nejčastěji používané:

Obvodová stěna difuzně otevřená

Výhody:
- rovnoměrný přechod vodní páry obvodovou konstrukcí
- vyrovnané vlhkostní klima v interiéru díky možnosti transportu vlhkosti oběma směry
- rychlé odpaření případné kondenzační vlhkosti z konstrukce

Nevýhody:
- cena použitých materiálů
- náročnost na odbornou zkušenost projektanta

Obvodová stěna difuzně uzavřená

Výhody:
- cena použitých materiálů

 

Nevýhody:
- vysoká preciznost provedení parozábrany = časová náročnost
- omezené odpaření případné zkondenzové vlhkosti z konstrukce

2. Roubené konstrukce

Z historického hlediska jsou to nejběžnější konstrukce, které používali i naši předkové např. v podhorských oblastech, kde bylo dostatečné množství dřevní suroviny. Tyto stavby mají životnost více jak 100 let a jsou stále ve velmi dobrém technickém stavu.
Tento druh konstrukce výrazně ovlivnil dřívější architekturu dřevěných staveb a v současnosti se těší velké oblibě i u současné mladé generace.

Obvodová stěna může být z BSH hranolů nebo z masivního dřeva. Vhodným technickým řešením dosahuje konstrukce výborných tepelných a zvukově izolačních vlastností.

3. Masivní CLT konstrukce

CLT panely: Vrstvené masivní panely.
Konstrukční systém z CLT panelů se řadí do skupiny masivních dřevostaveb. Označení CLT je anglická zkratka cross-laminated timber. Jedná se o konstrukční systém dřevěných panelů, vyrobených z masivních, křížem vrstvených dřevěných lamel složený zpravidla z lichého počtu na sebe kolmých vrstev masivních lamel. Materiál lamel je nejčastěji ze smrkového řeziva. Jednotlivé vrstvy lamel jsou k sobě lepeny, šroubovány nebo hřebíkovány. CLT panel se může vyrábět do rozměru 2,95 x 16,00 m a tloušťce 60-320mm. CLT panely vynikají vysokou tvarovou stálostí, nosností, akustickými a tepelně technickými vlastnostmi s použitím na obvodové, vnitřní, stropní a střešní konstrukce. Tento konstrukční systém je vhodný nejen pro výstavbu rodinných domů, ale i pro výstavbu vícepodlažních budov.

Skladby:
a) Obvodová stěna s dřevěným obkladem
b) Obvodová stěna s kontaktním zateplovacím systémem