Vrchní Konec 395

696 05 Milotice

info@drevostavbymilotice.cz

+420 603 506 081

Proč dřevostavby

Co je to dřevostavba?

Pod pojmem dřevostavby jsou obecně označovány budovy, jejímž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo.

Na první pohled však bývá tento termín pro laika zavádějící, protože navozuje dojem stavby, která je postavená celá ze dřeva (masivu), což ve většině případů není pravda. Nejčastěji si běžný člověk pod tímto pojmem vybaví srub nebo podhorskou chatu, kterou považuje spíše za rekreační objekt než za objekt pro plnohodnotné bydlení.

Dřevo má v moderní dřevostavbě zásadní úlohu. Tvoří nosnou konstrukci stavby. Ostatní (nenosné) prvky stavby tak mohou tvořit i jiné materiály, přičemž jejich podíl bývá v obytných budovách sendvičového typu více než 60 %. Kromě dřeva tak budovu tvoří především: kvalitní izolačními materiály, keramická či betonová krytina, ocelové spojovací prvky, speciální folie, obklady, nátěry aj.
Základy stavby jsou zpravidla z betonu nebo zděné. Kombinace těchto materiálů ve výsledku zaručuje vynikající technologické vlastnosti stavby a přináší vysokou kvalitu bydlení – využívání těchto objektů.

V zahraničí (hlavně Skandinávie, USA, Kanada) jsou tyto přednosti využívány již řadu desetiletí a především v oblasti nízkopodlažních budov hrají rozhodující roli.

Současný trend úspory energií a touha veřejnosti po snadno dostupném a zároveň kvalitním individuálním bydlení naznačuje, že systém dřevostaveb má u nás velký potenciál.

Navíc rozvoj technologie lepeného lamelového nebo anglomerovabého dřeva již nyní umožňuje výstavbu vysoko-podlažních budov a široko-rozponových konstrukcí, které nachází uplatnění při stavbě velkých sportovních hal, stadionů, administrativních budov, mostů či leteckých terminálů.

Jakkoli se může zdát, že budoucnost patří novým materiálům, je to paradoxně dřevo, které bude vládnout 21. století.

Protože je dřevostavba pojem poměrně široký a skýtá velké množství různých řešení a podtypů, následující schéma má osvětlit tuto rozmanitost.